logo

Preporučujemo

Centar za kognitivno-bihejvioralnu terapiju na Facebook-u

Aktivnosti Centra za kognitivno-bihevioralnu terapiju, kao i aktuelne novosti u vezi seminara, radionica, treninga, kongresa, supervizija i istraživanja iz oblasti kognitivno-bihejvioralne terapije možete pratiti na Facebook-u.

Više o ovom...

Trening iz KBT


Program treninga bazira se na drugom talasu kognitivno-bihejvioralne terapije
: racionalno emotivna bihejvioralna terapija i kognitivna terapija; a pokriveni su i drugi pristupi unutar kognitivno-bihejvioralne paradigme: bihejvioralna terapija, shema focused therapy, metakognitivna terapija, acceptance and commitment, compassion focused therapy i druge mindfulness terapije, itd. i angažovani su relevantni stručnjaci za različite pristupe.

Evropska asocijacija za bihejvioralne i kognitivne terapije (EABCT) ustanovila je trening standarde koje treba da zadovolje profesionalci da bi stekli titulu kognitivno-bihejvioralnig terapeuta. Bosansko-hercegovačko udruženje za kognitivno-bihejvioralnu terapiju (BHUKBT) je 2008. godine usvojilo trening standarde koje propisuje EABCT.

Trening Centra za kognitivno-bihejvioralnu terapiju usklađen je sa trening standardima Bosansko-hercegovačkog udruženja za kognitivno-bihejvioralnu terapiju (BHUKBT) i Evropske asocijacije za bihejvioralne i kognitivne terapije (EABCT), a rezultira sertifikatom Centra za kognitivno-bihejvioralnu terapiju koji potvrđuje da je polaznik zadovoljio trening standarde za primjenu kognitivino-bihejvoralne terapije.

Uspješno završavanje treninga Centra za kognitivno-bihejvioralnu terapiju omogućava dobijanje akreditacionog sertifikata Bosansko-hercegovačkog udruženja za kognitivno-bihejvioralnu terapiju (BHUKBT) i međunarodno priznatog akreditacionog sertifikata za kognitivno-bihejvioralnog terapeuta koji dodjeljuje Evropska asocijacija za bihejvioralne i kognitivne terapije (EABCT).